+1 глас
в Държавно устройство от (330 точки)
редактиран преди от
Става въпрос за класическата пряка демокрация - за прякото законодателство чрез референдуми и граждански законодателни инициативи, което се практикува в Швейцария и доста американски щати.
У нас тя е регулирана в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлени (ЗПУГДВМС).
Кои текстове в закона ѝ пречат?  Какви трябва да се добавят?

3 отговори

+1 глас
от (500 точки)
редактиран преди от
 
Най-добър отговор

Пряката демокрация се блокира преди всичко от това, че:

 • Има изискване за кворум на база участие при референдумите.Той е допълнителното изискване в чл. 23, ал. 1 от ЗПУГДВМС, че, за да е одобрено дадено предложение предмет на национален референдум, в него трябва да са участвали не по-малко от участвалите на предходние парламентарни избори. То позволява на противниците на всяко едно предложение дори да са малцинство да го отхвърлят като просто дезертират от урните и предизвикат липса на кворум. Приемането на предложения на референдум става на практика невъзможно. Освен това, по този начин се отменя избирателното право на гражданите по отношение на референдумите, което противоречи на Конституцията. 
 • Има изискване за кворум от 40% от регистрираните гласоподаватели има и за местните референдуми в чл. 42, ал. 2.
 • Изискванията към подписката са прекалено тежки
  • 400,000 подписа (около 12% от гласувалите на парламентарните избори през 2016 г.)
  • само 3-месечен срок за събирането им.
  • подписите трябва да се прехвърлят на електронен носител
 • Липсва забрана за насочващи въпроси. Има само за неясни такива.

На първо място, изискванията за кворум трябва да бъдат премахнати, както препоръчва Венецианската комисия в своя Код за добри практики при референдумите (Code of Good Practices on Referendums)

от (330 точки)
не пропускаме ли още неща
+1 глас
от (330 точки)
редактиран преди от

Да се публикува официална информация за предложението, което ще се гласува пряко на референдум, която да съдържа:

 • негово обобщение,
 • аргументи на противниците и привържениците му
 • официален анализ на бюджетните последствия от него
 • пълния текст на законопроекта (ако предложението е такъв)

Тя може да се публикува онлайн и в нещо като Справочник на гласоподавателя, който да се изпраща на избирателите и да се разпространява по други стандартни канали. Така се прави в САЩ и Швейцария,

0 гласа
преди от (140 точки)
За да се въведе пряката демокрация трябва промяна на Конституцията.

Пример:Конституция на  Швейцария

Чл.149, ал. 2 Депутатите биват избирани от народа чрез пряко избирателно право по пропорционалната система.
преди от (500 точки)
редактиран преди от
Допълних въпроса, че под пряка демокрация имам предвид традиционното пряко законодателство чрез референдуми и инициативи, като в Швейцария и САЩ.
...